ឈុតហែលទឹក
ឈុតហែលទឹក ឈុតហែលទឹក

ឈុតហែលទឹក

Product code: JU259AA81SUWVN

Description
- ឈុតហែលទឹកមួយឈុតផ្តល់ដោយ Juni House ។
- សម្ភារៈបត់បែន
- មានស្រទាប់ពពុះ និងស្រោមពូក
- ការរចនាថ្មី ទាន់សម័យ ផាសុកភាព និងទំនុកចិត្តពេលទៅលេងសមុទ្រ។
$12.00
Quantity :

In Stock

  • Product info
  • Comment

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទំហំ៖ ស្ត្រី
-កំពស់ 1m50 - 1m75
-ទម្ងន់ 40kg-55kg

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ